Folije za gradjevinske objekte

Extreme folijefolije za kucu.gifReflektujuće folije poseduju svojstvo da NE-propuštaju čak do 79 procenata sunčeve energije. Zahvaljujući sopstvenoj proizvodnoj tehnologiji i stečenom iskustvu u procesu proizvodnje, CPFilms je u mogućnosti da proizvede po sadašnjim važećim standardima najkvalitetnije reflektujuće folije na svetu.

Prilagođavajući se geografskim karakteristikama i njihovoj raznolikosti, LLumar folije su specifične pri svom pojavljivanju i osobinama. LLumar folije za ravna stakla, mogu se montirati na već ugrađena stakla ili prozore, čime se postiže ekonomično rešenje za probleme koji mogu proizaći pri upotrebi tradicionalnog stakla.

Reflektujuće folije pružaju zaštitu protiv sunčeve energije i zraka, filtrirajući štetan uticaj toplote sunčevih zraka, kao i njihovo zaslepljujuće delovanje, a ujedno propuštaju svetlost i omogućuju jasan vid. Usled navedenih karakteristika, u prostorijama zgrade će biti svežije, što omogućuje zaposlenima bolje radne uslove za postizanje optimalnih rezultata. Uz pomoć i primenu reflektujućih folija, u znatnoj meri se postiže smanjenje sobne temperature, a anuliranje zaslepljujućeg dejstva sunčevih zraka, umnogome može doprineti ispunjenju evropske direktive (EK) u pogledu uređaja sa ekranom.

LLumar reflektujuće folije su proizvedene primenom specijalnog postupka koji obezbeđuje da se ni nakon višegodišnje upotrebe ne primećuju bilo kakvi znaci promena što se kvaliteta tiče ni u njihovom spoljašnjem izgledu, kao ni povodom već spomenutih karakteristika predmetnih folija. Reflektujuće folije se pripremaju primenom tzv. ''postupka pare'', pri čijoj primeni se mikro-tanak, delom providan metalni sloj stavlja na poliester-foliju. CPFilms je u posedu tehnologije pravljenja legure sa postupkom bojenja, te se iz tog razloga mogu koristiti u građevinarstvu, kao i u raznim drugim sferama delatnosti. Zahvaljujući svojstvima koje poseduje, od svih LLumar folija, upravo spomenuta pruža najviši stepen zaštite protiv toplote sunčevih zraka.

U našoj ponudi možete pronaći ono što je Vama potrebno: za enterijer, ili exterijer. Nekoliko reflektujućih folija, kao i V-serija, sadrže isključivo preko LLumar filmova primenjen CDF lepljivi sloj. Spomenuti lepak stvara molekularnu vezu između folije i stakla, što rezultira savršenijom optičkom slikom, i dužim vekom trajanja u odnosu na obične lepljive slojeve. Naše reflektujuće folije poseduju najjači i najtrajniji sloj protiv ogrebotina, koji omogućuje primenu tradicionalnog načina čišćenja, održavanja stakla, bez oštećenja folije. Dalje, svaki film poseduje zaštitni sloj protiv UV zraka, kojim se filtrira čak 99,9 % UV zraka, čime se u znatnoj meri sprečava opasnost bleđenja preko stakla.


 

 

Reflektujuće folije - Folije za ravne staklene površine
 

Naši partneri